Aula de Música
Can Llobet
   

Matrícules obertes!

   

La música és
pura energia
que dóna vida.

Aristòtil

Vine a jugar amb la música

Més de 3000 alumnes han gaudit aprenent

16

Classes d'instrumens i d'altres

14

Professors

Descobreix com
els nostres alumnes
aprenen música